×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درباره مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 

اهم وظایف و اهداف

 

 مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی وزارت متبوع و مسئولان آموزشی دانشگاه با توجه به آیین نامه های مصوب.

پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و قوانین و مقررات آموزشی در مراکز تحت پوشش پس از تصویب مقامات ذیصلاح.

نظارت و پیگیری مبادلات دانشجویی و بر قراری ارتباط با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل یا خارج و نظارت بر امور انتقالی ها و میهمان ها.

تغییر رشته و جابجایی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام در مورد دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع علوم پایه.

انجام کلیه امور مربوط به متقاضیان شرکت در امتحانات جامع علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، و امتحانات جامع پرستاری.

صدور گواهی ها و اعلام وضعیت های دانشجویی به مقامات ذیصلاح در مواقع لزوم.

برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات در پایان هر نیمسال.

اعلام ظرفیت پذیرش سالانه در رشته های مختلف.

مکاتبات با مراکز آموزشی تابعه دانشگاه در زمینه های ارسال منابع جهت ابلاغ به  دانشجویان.

بررسی و مکاتبات لازم با اداره نظام وظیفه در مورد پذیرفته شدگان ذکور هر سال و دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول.

اعلام وضعیت تحصیلی به واحدهای وزارت متبوع و سایر سازمان ها و نهادها.

اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان رشته های مختلف نظارت برحسن اجرای دقیق آیین نامه های مصوب تعیین شماره دانشجویی.

انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان، احتساب مدت استفاده از آموزش رایگان و گزارشات مربوط به تعهد آنان به مقامات ذیصلاح.

ادارات مدیریت امور آموزشی

اداره ثبت نام و پذیرش

اداره امتحانات

اداره صدور گواهینامه

امور رایانه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست