يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اهم آئین نامه ها > اهم آئین نامه ها داروسازی 
 
 

اهم آئين نامه آموزشی رشته داروسازی

فصل اول

شرایط ورود و نام‌نویسی

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 7) برنامه دوره دکتری عمومی داروسازی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول: دروس عمومی و علوم پایه

مرحله دوم: دروس اختصاصی داروسازی، کارآموزی، کارآموزی در عرصه و پایان‌نامه

.ماده 11) در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می‌باشد.

تبصره 1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درس‌های مرحله اول (درس‌های علوم پایه و کلیه درس‌های عمومی) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می‌تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

ماده 12) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی محروم می‌شود.

تبصره 1: غیبت غیرموجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می‌شود.

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 14) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی، طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است..

ماده 17) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی 5/9 سال است.

تبصره 1: دانشجویی که نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش داروسازی در امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته داروسازی محروم می‌شود

بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان نظام وظیفه :حداکثر زمان استفاده از معافیت تحصیلی برای دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه در مقطع دکتری عمومی برای اتمام دوره تحصیلی 8 سال می باشد.

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 18) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می‌شود.

ماده 19) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17، عملی و آزمایشگاهی از 2/17،‌ کارآموزی و کارآموزی در عرصه از 1/10 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

 

فصل ششم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 24) ارزیابی پیشرفت دانشجو درهر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت‌های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

ماده 28) حداقل نمره قبولی در کلیه درس‌های داروسازي ( بغير از پايان نامه و كار آموزي  )  10 و حداقل میانگین در هر نیمسال مرحله اول و دوم و  میانگین کل هر يك از مراحل 12 می‌باشد. حداقل نمره قبولی واحدهای کارآموزی، کارآموزی در عرصه و پایان‌نامه 1 و 2 و 3) 14مي باشد .

ماده 32) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی در مرحله اول نباید از 12 و در مرحله دوم از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت نام‌نویسی دانشجو در نیمسال بعدی به‌صورت مشروط خواهد بود.

بخشنامه وزارت متبوع : چنانچه دانشجویی درطول تحصیل ازدرسی نمره مردودی کسب نماید وپس از اخذمجدد درس در اولین فرصت ممکن ، درآن درس نمره16 وبالاتر اخذنماید ،نمره مردودی اوحذف و درمیانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محسوب نخواهدشد . تعدادمواردمجازاستفاده ازاین مصوبه برای مقطع دکترای عمومی پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی تاسقف 4بارمی باشد . 

ماده 33) دانشجویی که به‌صورت مشروط نام‌نویسی می‌کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش داروسازی، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

ماده 34) دانشجویی که برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، می‌تواند در طول مراحل آموزش داروسازی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می‌شود.

بخشنامه وزارت متبوع : دانشجویان خانم درطول دوره تحصیلی، می توانند از2نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیل استفاده نمایند .

فصل دوازدهم

پایان‌نامه

ماده 70) پایان‌نامه بخشی از دوره دکتری عمومی داروسازی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

ماده 71) دانشجویان دورة دکتری عمومی داروسازی می‌باید پس از گذراندن 140 واحد درسی دورة دکتری عمومی داروسازی تا یکسال موضوع پایان‌نامة خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

ماده 87) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی و پایان‌نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل دوره دکتری عمومی داروسازی شناخته می‌شود.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.