سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اهم آئین نامه ها > اهم آئین نامه ها کاردانی و کارشناسی 
 
 

اهم آئين نامه آموزشي كارداني و كارشناسي

فصل اول 

شرایط ورود و نام‌نویسی

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند،.

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 6) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است.

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

ماده 10) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره‌های تحصیلی گروه پزشکی، برابر سرفصل برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است:

دوره کاردانی: 64 تا 68 واحد

دوره کارشناسی پیوسته: 132 واحد (برای اکثر رشته ها)

دوره کارشناسی ناپیوسته: 65 واحد

ماده 14)حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال است .

بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان نظام وظیفه :حداکثر زمان استفاده از معافیت تحصیلی برای دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه در مقطع کاردانی 5/2 سال در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای اتمام دوره تحصیلی3 سال و در مقطع کارشناسی پیوسته 5 سال می باشد.

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17، عملی و آزمایشگاهی از 2/17 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از 1/10 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 20)‌ ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت‌های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است..

ماده 23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می‌باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می‌شود.

بخشنامه وزارت متبوع:چنانچه دانشجویی درطول تحصیل ازدرسی نمره مردودی کسب نماید وپس از اخذ مجدد درس دراولین فرصت ممکن، درآن درس نمره 16 وبالاتر اخذنماید نمره مردودی اوحذف ودر میانگین نیمسال ومیانگین کل دانشجومحسوب نخواهدشد . تعددموادمجاز استفاده ازاین مصوبه جهت دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تاسقف یک بار و  مقطع کارشناسی پیوسته تاسقف2بارمی باشد . 

نام‌نویسی مشروط

ماده 28) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت، نام‌نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به‌صورت مشروط خواهد بود.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 30) در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله‌ای از دوره که باشد، از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 33) دانشجو می‌تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، در هر یک از دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

بخشنامه وزارت متبوع :دانشجویان خانم می توانند درطول تحصیل ازدو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب درسنوات دوره تحصیل استفاده نمایند .

فصل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده 67) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند.

تبصره1 ماده68: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می‌شود.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.