يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اهم آئین نامه ها > اهم آئین نامه ها دندانپزشکی 
 
 

اهم آئين نامه آموزشي رشته دندانپزشکی

فصل اول

شرایط ورود و نام‌نویسی

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند.

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول: دروس عمومی و علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی

مرحله دوم: دروس اختصاصی دندانپزشکی

ماده 12) در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می‌باشد.

تبصره 1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درس‌های مرحله اول و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می‌تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم می‌شود.

تبصره 1: غیبت غیرموجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می‌شود.

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 15) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی، طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است.

ماده 18) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است که 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.

تبصره 1: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 5/3 سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می‌شود.

بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان نظام وظیفه :حداکثر زمان استفاده از معافیت تحصیلی برای دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه در مقطع دکتری عمومی برای اتمام دوره تحصیلی 8 سال می باشد.

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 19) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می‌شود.

ماده 20) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17، عملی و آزمایشگاهی از 2/17،کاراموزی کارورزی وکارگاهی از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می‌باشد.

.

فصل ششم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 26) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت‌های آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

ماده 29) حداقل نمره قبولی در درس‌های  عمومی وعلوم پایه 10 ودردرس های اختصاصی آموزش دندانپزشکی 12می باشد.

بخشنامه وزارت متبوع : چنانچه دانشجویی درطول تحصیل ازدرسی نمره مردودی کسب نماید وپس از اخذ مجدد درس دراولین فرصت ممکن درآن درس نمره 16 وبالاتر اخذنماید نمره مردودی اوحذف ودر میانگین نیمسال ومیانگین کل دانشجومحسوب نخواهدشد.تعداد موارد مجاز استفاده ازاین مصوبه جهت دانشجویان مقطع دکترای عمومی پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی تاسقف4بار می باشد .  .

ماده 33) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول و دوم  آموزش دندانپزشکی نباید از 12 کمتر باشد، در غیر این صورت نام‌نویسی دانشجو در نیمسال بعد به‌صورت مشروط خواهد بود.

ماده 34) دانشجویی که به‌صورت مشروط نام‌نویسی می‌کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

ماده 35) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می‌شود .

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 38) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می‌تواند در طول مراحل اول ودوم آموزش دندانپزشکی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می‌شود.

بخشنامه وزارت متبوع : دانشجویان خانم می توانتد درطول تحصیل، از2نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب درسنوات تحصیل استفاده نمایند .

فصل دوازدهم

پایان‌نامه

ماده 69) پایان‌نامه بخشی از دوره دکتری عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

ماده 70) دانشجویان دورة دکتری عمومی دندانپزشکی ‌باید پس از گذراندن 120 واحد درسی دورة دکتری عمومی دندانپزشکی تا یکسال واحدپایان نامه(1) خودرا انتحخاب و موضوع پایان‌نامة خود را به ثبت برسانند.

فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

ماده 86) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی ومراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و پایان‌نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شناخته می‌شود.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.